Dotychczasowe prezentacje projektu

W pierwszej połowie roku 2015 badacze z naszej grupy kilkakrotnie zaprezentowali wstępne wyniki naszego projektu. 25 lutego Anders Aschim uczestniczył w warsztacie „Migracja, transnarodowość i katolicyzm” na Middlesex University w Londynie. Jego prezentacja nosiła tytuł „Robimy to dla Boga i dla siebie: polska budowa norweskiego katolickiego miejsca modlitwy” i zawierała dyskusję o budowie Ogrodu Maryi […]

Wizyta w Gursken

Gursken kyrkje. Foto: Henny Stokseth/Wikimedia Commons W sobotę, 09.05.2015, kilku naszych naukowców będzie uczestniczyć we Mszy św. W Gursken. Po Mszy św. rozdamy Państwu kwestionariusz. Jest on całkowicie anonimowy. Prosimy o poświęcenie 10 minut i odpowiedzenie na pytania. To bardzo ważny element naszego badania. Z góry dziękujemy za Państwa współpracę!

Chrześcijańscy migranci w krajach nordyckich

W dniach 24-25 marca zorganizowano w Hogskulen w Volda warsztaty „ Chrześcijańscy migranci w krajach nordyckich”. Wśród 20 uczestników byli goście z uniwersytetów z Helsinek (Finlandia), Uppsali i Lund (Szwecja), z Oslo i Agder, z Misyjnej Hogskule w Stavanger, z Hogskulen w Oslo i Akershus, z instytutu badawczego KIFO, oraz nasi pracownicy z Moreforsking i […]

Grupa badawcza

Obecnie czworo badaczy i dwoje magistrantów jest zaangażowanych w interdycsyplinarnym projekcie „Ora et labora: katoliccy migranci pracujący w regionie Sunmore”. Oto oni, przy analizie kwestionariusza (zdjęcie górne) i z wizytą w parafii katolickiej w Alesund (zdjęcie dolne).

Ora et labora. Katoliccy robotnicy zagraniczni w regionie Sunnmore w Norwegii

W jaki sposób i do jakiego stopnia Kościół Katolicki przyczynia sie do integracjii robotników zagranicznych ze wschodniej Europy w lokalnej społeczności, na rynku pracy i w społeczenstwie? Oto główne pytanie w projekcie badawczym „Ora et labora”, wspólnym projekcie Wydziału Religii Hogskule w Volda i Instytutu Badawczego Moreforskning.