Informator Katolicki

Presentasjon av prosjektet i siste nummer av det polske informasjonsbladet for Den katolske kyrkja, Informator Katolicki, s. 7-8. Norsk tekst: Vår Frue på Sunnmøre ANDERS ASCHIM (Høgskulen i Volda), MARTE FANNELØB GISKEØDEGÅRD og LARS HALVORSEN (Møreforsking) I forskningsprosjektet «Ora et labora. Katolske arbeidsinnvandrere på Sunnmøre» har forskere fra Høgskulen i Volda og forskningsinstituttet Møreforsking studert […]