Project presentations so far

During the first months of 2015, researchers from our project have presented preliminary results on a number of occasions. On February 25, Anders Aschim took part in the workshop «Migration, Transnationalism and Catholicism» at Middlesex University London. His presentation had the title » – We do it for God – and for ourselves: The Polish […]

Dotychczasowe prezentacje projektu

W pierwszej połowie roku 2015 badacze z naszej grupy kilkakrotnie zaprezentowali wstępne wyniki naszego projektu. 25 lutego Anders Aschim uczestniczył w warsztacie „Migracja, transnarodowość i katolicyzm” na Middlesex University w Londynie. Jego prezentacja nosiła tytuł „Robimy to dla Boga i dla siebie: polska budowa norweskiego katolickiego miejsca modlitwy” i zawierała dyskusję o budowie Ogrodu Maryi […]