Masteroppgåve

Den første masteroppgåva i prosjektet blei levert alt i vårsemesteret 2015. No kan du lese Elisabeth Busengdal si masteroppgåve i samfunnsplanlegging og leiing her: Relasjonsbygging mellom kommunar, næringsliv og arbeidsinnvandrarar. Den katolske kyrkja som potensielt bindeledd i lokalt samarbeid.