Vi presenterer

Under Fjordkonferansen 2015 held Elisabeth Busengdal og Finn Ove Båtevik presentasjonen «Alternative arenaer i integreringsarbeidet – den katolske kyrkja som bindeledd mellom arbeidsinnvandrarar og lokalsamfunn». Konferansen finn stad på Hotell Alexandra i Loen 18.-19. juni. Presentasjonen byggjer på Elisabeth si masteroppgåve i samfunnsplanlegging og leiing ved Høgskulen i Volda. På bildet ser du Finn heilt […]