Masteroppgåve

Den første masteroppgåva i prosjektet blei levert alt i vårsemesteret 2015. No kan du lese Elisabeth Busengdal si masteroppgåve i samfunnsplanlegging og leiing her: Relasjonsbygging mellom kommunar, næringsliv og arbeidsinnvandrarar. Den katolske kyrkja som potensielt bindeledd i lokalt samarbeid.

Informator Katolicki

Presentasjon av prosjektet i siste nummer av det polske informasjonsbladet for Den katolske kyrkja, Informator Katolicki, s. 7-8. Norsk tekst: Vår Frue på Sunnmøre ANDERS ASCHIM (Høgskulen i Volda), MARTE FANNELØB GISKEØDEGÅRD og LARS HALVORSEN (Møreforsking) I forskningsprosjektet «Ora et labora. Katolske arbeidsinnvandrere på Sunnmøre» har forskere fra Høgskulen i Volda og forskningsinstituttet Møreforsking studert […]

«… et stykke Polen her»

«‘Da hadde jeg et stykke Polen her’. Den katolske kirke som transnasjonalt rom for fellesskap og tilhørighet for polske migranter.» Anders Aschim og Marte F. Giskeødegård (fraværende med en nyfødt gyldig grunn) presenterer resultater fra forskningsprosjektet Ora et labora under et nettverksseminar om polsk migrasjon ved Uni Research Rokkansenteret, Bergen.

Project presentations so far

During the first months of 2015, researchers from our project have presented preliminary results on a number of occasions. On February 25, Anders Aschim took part in the workshop «Migration, Transnationalism and Catholicism» at Middlesex University London. His presentation had the title » – We do it for God – and for ourselves: The Polish […]

Dotychczasowe prezentacje projektu

W pierwszej połowie roku 2015 badacze z naszej grupy kilkakrotnie zaprezentowali wstępne wyniki naszego projektu. 25 lutego Anders Aschim uczestniczył w warsztacie „Migracja, transnarodowość i katolicyzm” na Middlesex University w Londynie. Jego prezentacja nosiła tytuł „Robimy to dla Boga i dla siebie: polska budowa norweskiego katolickiego miejsca modlitwy” i zawierała dyskusję o budowie Ogrodu Maryi […]

Vi presenterer

Under Fjordkonferansen 2015 held Elisabeth Busengdal og Finn Ove Båtevik presentasjonen «Alternative arenaer i integreringsarbeidet – den katolske kyrkja som bindeledd mellom arbeidsinnvandrarar og lokalsamfunn». Konferansen finn stad på Hotell Alexandra i Loen 18.-19. juni. Presentasjonen byggjer på Elisabeth si masteroppgåve i samfunnsplanlegging og leiing ved Høgskulen i Volda. På bildet ser du Finn heilt […]