Masteroppgåve

Den første masteroppgåva i prosjektet blei levert alt i vårsemesteret 2015. No kan du lese Elisabeth Busengdal si masteroppgåve i samfunnsplanlegging og leiing her: Relasjonsbygging mellom kommunar, næringsliv og arbeidsinnvandrarar. Den katolske kyrkja som potensielt bindeledd i lokalt samarbeid.

Informator Katolicki

Presentasjon av prosjektet i siste nummer av det polske informasjonsbladet for Den katolske kyrkja, Informator Katolicki, s. 7-8. Norsk tekst: Vår Frue på Sunnmøre ANDERS ASCHIM (Høgskulen i Volda), MARTE FANNELØB GISKEØDEGÅRD og LARS HALVORSEN (Møreforsking) I forskningsprosjektet «Ora et labora. Katolske arbeidsinnvandrere på Sunnmøre» har forskere fra Høgskulen i Volda og forskningsinstituttet Møreforsking studert […]

«… et stykke Polen her»

«‘Da hadde jeg et stykke Polen her’. Den katolske kirke som transnasjonalt rom for fellesskap og tilhørighet for polske migranter.» Anders Aschim og Marte F. Giskeødegård (fraværende med en nyfødt gyldig grunn) presenterer resultater fra forskningsprosjektet Ora et labora under et nettverksseminar om polsk migrasjon ved Uni Research Rokkansenteret, Bergen.

Vi presenterer

Under Fjordkonferansen 2015 held Elisabeth Busengdal og Finn Ove Båtevik presentasjonen «Alternative arenaer i integreringsarbeidet – den katolske kyrkja som bindeledd mellom arbeidsinnvandrarar og lokalsamfunn». Konferansen finn stad på Hotell Alexandra i Loen 18.-19. juni. Presentasjonen byggjer på Elisabeth si masteroppgåve i samfunnsplanlegging og leiing ved Høgskulen i Volda. På bildet ser du Finn heilt […]

Gursken-besøk

Gursken kyrkje. Foto: Henny Stokseth/Wikimedia Commons Lørdag 9. mai vil noen av våre forskere være til stede ved messen i Gursken kirke kl. 16.00. Etter messen kommer vi til å dele ut et spørreskjema. Skjemaet er fullstendig anonymt. Takk til alle som vil bruke ti minutter på å besvare spørsmålene! Dette er et viktig element […]

Kristne migrantar i Norden

24.-25. mars arrangerte vi workshop om «Kristne migrantar i Norden» ved Høgskulen i Volda. Mellom dei 20 deltakarane var det gjester frå universiteta i Helsingfors, Uppsala, Lund, Oslo og Agder, frå Misjonshøgskolen i Stavanger, Høgskolen i Oslo og Akershus og forskingsinstituttet KIFO – forutan våre eigne frå Møreforsking og Høgskulen i Volda. Det er mange […]