«… et stykke Polen her»

«‘Da hadde jeg et stykke Polen her’. Den katolske kirke som transnasjonalt rom for fellesskap og tilhørighet for polske migranter.» Anders Aschim og Marte F. Giskeødegård (fraværende med en nyfødt gyldig grunn) presenterer resultater fra forskningsprosjektet Ora et labora under et nettverksseminar om polsk migrasjon ved Uni Research Rokkansenteret, Bergen.