Prosjektpresentasjonar så langt

I løpet av dei første månadane i 2015 har vi presentert foreløpige funn frå prosjektet i fleire samanhengar.

25. februar deltok Anders Aschim i ein workshop med temaet «Migration, Transnationalism and Catholicism» ved Middlesex University London. Presentasjonen hadde tittelen » – We do it for God – and for ourselves: The Polish construction of a Norwegian Catholic place of worship» og drøftet den nyanlagte Mariahagen ved Vår Frue kyrkje i Ålesund.

Sjølve arrangerte vi workshop’en «Christian Migrants in the Nordic Countries» ved Høgskulen i Volda 24.-25. mars. Her gav Anders ei generell orientering om prosjektet, medan Marte Giskeødegård og Lars Julius Halvorsen presenterte nokre av funna, mellom anna foreløpige resultat av ei spørjeundersøking vi nettopp hadde gjennomført i Ålesund og seinare gjentok i Gursken.

Marte hadde også ein presentasjon ved årskonferansen til Norsk Antropologisk Forening i Trondhem 7.-9. mai. Tittelen var «Polsk + Katolsk = Sant? Menighet, fellesskap og tilhørighet blant polske migranter på Sunnmøre».

Under Fjordkonferansen 2015 i Loen 18.-19. juni la Elisabeth Busengdal og Finn Ove Båtevik fram paperet «Alternative arenaer i integreringsarbeidet – den katolske kyrkja som bindeledd mellom arbeidsinnvandrarar og lokalsamfunn». Arbeidet byggjer på Elisabeth si masteroppgåve i Samfunnsplanlegging og leiing ved Høgskulen i Volda. Vi gratulerer Elisabeth med fullført mastergrad.

Endeleg presenterte Anders, Marte og Lars eit paper ved konferansen til International Society for the Sociology of Religion i Louvain-la-Neuve i Belgia 5. juli. Tittelen var «Immigration and Catholic Church Growth in Coastal Norway». Anders gav eit samandrag av paperet under sesjonen «Current Concerns in Congregational Research».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *