Christians Plejehus

Arkitekttegninger fra Store Kongensgade nr. 108 som Frederiks (Christians) Plejehus, 1765. (1772). Pflueg, C. C. (19.7.1728-16.5.1809) ingeniørofficer, arkitekt med rettigheter: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0). Hentet fra: http://www.kb.dk/images/billed/2010/okt/billeder/object440610/da/

Christians plejehus var et hus for fattige og invaliderte mennesker som hadde en tilknytning til militæret. Dette kunne være soldater, enker eller barn som var blitt foreldreløse på grunn av forsørgerens militærtjeneste. Pleiehuset ble opprettet i 1767, beliggende på Store Kongens gade, og etterhvert på kasernen på Sølvgade. Videre ble institusjonen flyttet flere ganger, blant annet til Sør-Slesvig. Plejehuset ble til slutt en avdeling på Almindelig Hospital i København. 

Les mer om Almindelig Hospital HER

Forskjeller og likheter med PCAM:

Det blir veldig få likhetstrekk å finne når det kommer til PCAM og institusjonen; Christians Plejehus.. Målgruppen som på Christians Plejehus utelukkende er for mennesker med tilknytning til militæret, har PCAM en målgruppen som inkluderer en bredere representasjon av almuen. Christians Plejehus blir til slutt flyttet og innlemmet i den allerede eksisterende institusjonen Almindelig Hospital. Almindelig Hospital var et Hospital som baserte sine tjenester for en målgruppe, som mer kan sammenlignes med PCAM. Det blir uansett ikke relevant å utforske Christians Plejehus videre i denne sammenhengen.

Se fredningsvedtaket på Christians plejehus her: https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=3101515

Kilder:

Københavns Stadsarkiv (u.å.), «Christians Plejehus», hentet den 16.03.19 fra: https://www.starbas.net/arkivskaber.php?id=2667&laes_mere=ja

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *