Prinds Christian Augusts Minde – Kronologisk byggoppføring og den mest nevneverdige bruken igjennom 200 år

Kart over Prinds Christian Augusts Minde med kvartalet rundt. Rød ramme = område freda av Riksantikvaren. Bygninger: 1) Mangelsgårdens hovedbygning. 2) Mangelsgårdens nordfløy, dollhuset. 3) Mangelsgårdens uthus. 4) Mangelsgårdens bryggerhus. 5) Fattigsykehuset. 6) Christiania asyl. 7) Asylets mannsavdeling. 8) Asylets kvinneavdeling. 9) Fabrikkbygninga. 10) Fabrikkbygninga, sidefløy med kirkesal. 11) Maskin- og kjelehuset. 12) Vaskeribygninga. 13) Basarene. (Bilde og bildeteksten er hentet fra: http://www.prindsen.no/hva/


1670: «Den første» Mangelsgården oppført (1)

1698: Dagens Hovedbygning Mangelsgården. (1)

1770: Mangelsgården undergår en stor ombygging. 

etter 1770 kom det flere tilbygg. (F.eks. Uthuset (3)).

1809: Stiftelsen «Prinds Christian Augusts Minde» blir opprettet.

1812: Stiftelsen kjøpte Mangelsgården. 

1812: Fattigvesenets spinnerier ble flyttet til Mangelsgården. 

1819: Anstalten på Mangelsgården blir et desidert arbeidshus.

1829: Dollhus med ni plasser blir opprettet i nordfløyen av Mangelsgården (2). 

1833: Fabrikkbygningen blir etter byggoppføring tatt i bruk (9)

1834: Dollhuset blir utvidet med en 2. etasje.

1840: Fattigsykehuset blir oppført, og er i drift i en kort periode. (5)

1848: Den første sinnsykeloven (som fastsatte praksis og bruk i psykiatrien)

1850–1860: Asylet: Utbygging og regulering for å innfri sinnsykelovens nye krav. (6–8)

1856: Vaskeriet blir etter byggoppføring tatt i bruk. (12).

1886–98: Fattigsykehusbygget: (5) Sykehusavdeling for kvinner med kjønnssykdommer.

1905: Mennene flyttet fra Asylet til Dikemark. 

1908: Kvinnene flyttet fra Asylet til Dikemark.

1927: Mangelsgården ble fredet.

1930: Handelsbodene/ basarene blir opprettet. (13).

2009: Hele PCAM eiendommen ble fredet.

Baksiden av Tvangsarbeidanstalten/ Fabrikkbygningen (9). Foto: Cecilie Kähler 2019.
Bygg bak til høyre:Asylets kvinneavdeling (8). Midt i bildet: Fattigsykehusbygget (5). Litt av mur til venstre: Maskin og kjelehuset (11). Foto: Cecilie Kähler 2019.


Fabrikkbygningen. (10). med kirkefløy til høyre (ikke avbildet). Foto: Cecilie Kähler 2019.

Prinds Christian Augusts Minde

Om du en dag står foran Gunerius kjøpesenter i Oslo sentrum, og snur deg mot nordvest, retning Grünerløkka, og går bortover høyresiden av gata, blir du mest sannsynlig møtt av mennesker på det smale fortauet; her er det nesten alltid trafikk. Døgnet rundt. De menneskene du går forbi, ser kanskje anderledes ut enn deg. Du kan kanskje se at de har hatt et utfordrende liv? De menneskene er kanskje de som har den laveste plassen på den sosiale rangsstigen i dagens Norge.

For 200 år siden var disse menneskene også å finne på Storgata, men på denne tiden ble de oftest gjemt bort bak murene. Det var ikke lov å være «uverdig fattig» som det het, og det var ikke lov å ha et liv som kostet samfunnet noe.

Om du går videre bortover Storgata, vil du etterhvert legge merke til et pussig rødt tre-funkis hus med antikke møbler for salg både i svalegangene på andre etasje, og i gården. Går du enda litt videre, vil du se et stort skittent gråhvitt murhus med gitter foran vinduene, og når du er kommet forbi dette gråhvite huset, vil du videre se en liten rad med gule murvegger og hus. Men om du stopper opp og titter til høyre midt i mellom det gråhvite og de gule veggene, vil du kunne se at det skjuler seg mange bygninger bak der. Det er hele denne samlingen av bygninger som er Prinds Christian Augusts Minde (PCAM).

Siden 1809 har området vært brukt til håndtering av byens sosialt utstøtte, og kvartalet er faktisk fortsatt i bruk til det samme formålet. Det blir hevdet at en slik lukket samling av anstalter er ganske unikt på skandinavisk nivå, og dette har blant annet vært grunnlaget for at hele området ble fredet i 2009. PCAM på kulturminnesøk.no

Området som har inngang fra Storgata 36 har i løpet av 18–1900 tallet bestått av flere forskjellige anstalter. Her har det blant annet vært en tvangsarbeidsanstalt, galehus (dollhus), fattigsykehus, gamlehjem, politilegens visitasjonslokale og mye mer. Fellesnevneren for disse anstaltene er at de alle mer eller mindre håndterte fattige og /eller psykisk avvikende mennesker.

Kart over Prinds Christian Augusts Minde med kvartalet rundt. Rød ramme = område fredet av Riksantikvaren. Bygninger: 1: Mangelsgårdens hovedbygning. 2:Mangelsgårdens nordfløy, dollhuset. 3: Mangelsgårdens uthus. 4: Mangelsgårdens bryggerhus. 5: Fattigsykehuset. 6: Christiania asyl. 7: Asylets mannsavdeling. 8: Asylets kvinneavdeling. 9: Fabrikkbygningen. 10: Fabrikkbygningen, sidefløy med kirkesal. 11: Maskin- og kjelehuset. 12: Vaskeribygningen. 13: Basarene. (bilde og bildetekst hentet fra Prindsen.no den 28.02-19 (http://www.prindsen.no/kart/)


Figur 1. «MANGELSGÅRDEN – Prinds Christian Augusts Minde », 2009, av Line Bårdseng, Riksantikvaren. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no). CC BY-4.0.

Har du lyst til å lese mer om Prinds Christian Augusts Minde kan du finne mere informasjon om dette sosialhistoriske kulturminnet på:

http://www.prindsen.no

https://lokalhistoriewiki.no/Prinds_Christian_Augusts_Minde

Rett fram før «tårnet»: Asylets mannsavdeling. Til høyre: Fattigsykehuset. Foto: Cecilie Kähler