Sankt Hans Hospital

© Olav Sejerøe/denstoredanske.dk

1: Hvem/Hvorfor

Det offisielle åpningsåret for Sankt Hans Hospital var i 1816, når Hospitalet fikk sin første overlege (Johan Henrik Seidelin), men man kan spore Sankt Hans Hospital langt tilbake i tid, men den tidligste opprinnelsen er noe usikkert historikere imellom. 

Den samme usikkerheten knyttes også til navnet Sankt Hans som man ikke med sikkerhet kan si hvor stammer fra. Men det er ganske sikkert at Sankt Hans er en videreføring av Københavns Pesthus, som hadde flere beliggenheter i årene inne Sankt Hans i Roskilde. Pesthuset er sporet fra 1612, og var beliggende utenfor Nørreport  – mellom voldene og Peblingesøen, og etter dette var pesthuset på Vester Fælled 1761–67., og tre år etter i 1769 flyttet institusjonen til Ladegården. LES MER OM LADEGÅRDEN HER. 

Etter flåteranet i 1807 ble det klart at Ladegårdens beliggenhet i København ikke var hensiktsmessig, fordi Ladegården ble bombet under det engelske angrepet. 

Derfor flyttet hospitalet enda en gang, og denne gangen til Roskilde. I starten var hospitalet både et hospital for psykisk syke og en lemmestiftelse. Med tiden utviklet hospitalet sig til utelukkende å bli et psykiatrisk hospital.

Kurhuset blev oppført i 1860. Det var beregnet til pasienter, det var mulig å behandle. I tillegg til dette hadde hospitalet Pleiestiftelsen til uhelbredelige pasienter. Pleiestiftelsen blev senere inndelt i to, Mannspleiestiftelsen og Kvinnepleiestiftelsen.

2: Hvor

Bidstrup i Roskilde

3: Lukket institusjonsområde?

Det var et lukket område i og med det ble opprettet på landet. Det samme gjelder den arkitektoniske stilen, som var vanlig i samtidens hospitalsbygging. 

Hentet fra: https://www.starbas.net/av_ill/1/7071VIDSHH1965_1.jpg

4: Fredet/ bevaringsverdig? En del av St. Hans’ område og bygg er fredet. Kurhuset er fredet. og har et museum i kjelleren. Se fredningsvedtaket her:https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=7396452

5: Annet unikt? Danmarks første store psykiatriske hospital.

6: Umiddelbare forskjeller og likheter i forhold til PCAM?

Opprettelsen av celler i etableringsfasen under fløyutbyggingen på Bidstrupgård i Roskilde. De Psykisk syke ble oppbevart i celler for sin egen beskyttelse. 

Det er uansett problematisk å sammenlikne PCAM med et stort hospital som dette. Her ville nok Dikemark ha mange flere fellesnevnere enn PCAM har.

Kilder:

Middelfart museum (u.å.), «Pesthuset», Hentet den 11.03-2019 fra: https://www.middelfart-museum.dk/pesthuset

(Zalevski (2008), s.20, Psykiatriens Historie i Danmark, København. Hentet den 11.03-2019 fra:https://books.google.no/books?id=MhwICjvUjqwC&printsec=frontcover&hl=no&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *