Abel Cathrines Stiftelse

Abel Cathrines Stiftelse 1677-1949

1- Hvem/Hvorfor:

Abel Cathrines stiftelse (ACS) var en filantropisk institusjon opprettet av enkefru og hoffdame Abel Cathrine Mesing (1626–1676).

 […]»hun i Dronningens Tværgade netop havde ladet bygge et grundmuret hus til fribolig for “ret elendige, syge, sengeliggende Folk, som ingen Raad eller Hjælp have»(Dansk Kvindebiografisk leksikon, 2003).

Institusjonen bestod av syke og fattige kvinner. Her kunne fattige og syke kvinner komme å bo, mot at de etter sin død, donerte sine eiendeler til stiftelsen. Stiftelsen auksjonerte deretter eiendelene bort og kunne på den måten få kompensasjon for oppholdet. Stiftelsen var i de første årene underlagt Konventhusdireksjonen, som var Københavns fattigdireksjon. Direksjonen administrerte pengene og de små husene, som ble gitt til de fattige. Stiftelser eller leieboder ble (i den første tiden) leid ut til de fattige. (Også kalt sjeleboder). Med dette hadde de fattige kvinnene et sted å bo. 

Fra 1781 var det Københavns fattigvæsen som administrerte stiftelsen. 

2-Hvor?

Den første plasseringen var på Dronningens Tværgade 39 i København. Bygget bestod først av 6 leiligheter, men ble utvidet i 1726–70 til 18 leiligheter og en kirke. Det bodde typisk to lemmer i hver bo-enhet.  

I 1771 ble «Den Almindelige Plejeanstalt» oprettet. Stiftelsen ble underlagt pleieanstalten, men pleieanstalten ble nedlagt 10 år etter. 

I 1857 ble Abel Cathrines Stiftelse underlagt Magistratens 1. avdeling i Københavns Kommune. 

Eiendommen i Dronningens Tværgade ble solgt i 1884, og Stiftelsen ble flyttet til en nyoppført bygning i Abel Cathrines Gade nummer 13 på Vesterbro, København. 

I 1949 blev stiftelsen i Abel Cathrines Gade solgt til Magistratens 3. Avdeling. Heretter ble stiftelsen nedlagt og det ble opprettet 12 friboliger (Abel Cathrines friboliger) på Lersø Park Allé. 

3: Lukket Institusjonsområde? 

Området på Abel Cathrines Gade er et lukket område på lik linje med PCAM, men området består bare av én institusjon i motsetning til PCAM som bestod av flere institusjoner. 

Av de avgjørende (bærende) fredningsverdiene som blir fremlagt i ACS’ fredningsvedtak kommer det fram at ACS er et frittliggende grunnmurt bygg med fire sammenhengende fløyer. (Kulturarv.dk, 2019, s. 6)

4: Fredet/ Bevart?

Det opprinnelige bygget på Dronningens Tværgade står ikke lenger i sin opprinnelige form. Men Abel Cathrines Gade nummer 13 på Vesterbro står enda. Bygget ble Fredet i 1980. (kbhbilleder.dk. id:6938) Se fredningsvedtaket på: (Kulturarv.dk. 2019)

5: Annet unikt?

6: Umiddelbare forskjeller og likheter i forhold til PCAM

ACS hadde en nordlig kirkesal på Abel Cathrinesgade 13 fra 1885, og fabrikkbygningen på PCAM hadde en kirkefløy (mot øst) allerede fra 1866. Viktigheten av at guds ord ble forkynt for samfunnets svakeste blir framhevet i ACS’ fredningsvedtak, som et argument for stedets kulturhistoriske verdi.

Begge byggene viste i økende grad en annen oppfattelse av fattige. En voksende interesse for en human tilnærming av samfunnets svakeste. En slik oppfattelse kan spores med å se på den logiske planløsningen, med de brede gangene som ga plass for trafikken av de mange beboerne i bygget. 

Både PCAM og ACS ble etterhvert tilknyttet fattigkommisjonen.

Lukketheten/ den arkitektoniske avskjermingen kan ligne på hverandre, men PCAM hadde flere institusjoner og ACS hadde bare én. 

Kilder:

Dansk Kvindebiografisk leksikon. (2003). «Abel Cathrine (1626 – 1676)

Abel Cathrine Hans Hansens». Hentet 7. mars 2019 fra: http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/264/origin/170/

Kbhbilleder.dk. (Bildetekst til bildeid:6938). «Abel Cathrine Stiftelsen». Hentet 7. mars 2019 fra: https://kbhbilleder.dk/kbh-museum/6938

Kulturarv.dk (2019). «Sag: Abel Cathrines Stiftelse». Hentet den 7. mars 2019 fra: https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=3100751

Københavns stadsarkiv. (2019). «Abel Cathrines stiftelse». Hentet den 7. mars 2019 fra: https://www.starbas.net/arkivskaber.php?id=2625&laes_mere=ja

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *