Kulturvern i Molde kommune

Molde kommune har utarbeidet en plan for kulturminner. Planen blir lagt ut til høring i april 2019, og skal behandles av kommunestyret i juni 2019. Hensikten er å kartlegge og beskrive kulturminner og -miljø. Krigens kulturminner er et viktig område og det trekkes spesielt fram anlegget på Julsundet. Innenfor industrihistorien er det konfeksjon og skipsverft som blir framhevet. Det kan synes som om det legges opp til en åpen prosess med folkemøter hvor det er mulighet til å komme med innspill til planarbeidet og hvilke kulturminner det er viktig å registrere.

Hvis du har et arkiv fra en organisasjon eller lag som er av historisk interesse så er det mulighet for å spørre Romsdalsmuseet om arkivering.

I et samarbeid mellom Molde kommune og fylkeskommune vil en forsøke å ta vare og gjøre kjent helleristningene som er i nabolaget mitt på Bjørset i Molde. Det er blant annet blitt bygd en trapp opp til steinene. Steinene ble funne på 1930-tallet og en tror helleristningene har en svært høy alder. Helleristningene er ikke så lette å se uten maling. Se bildene under med og uten markering av farger.

Bilde til venstre uten markering og til høyre med farge

Kilder: Meese, J. 2019. Personlig samtale med kultursjef i Molde kommune.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *