Lokale ressurser på biblioteket

På Molde bibliotek er det en egen avdeling for lokal historie. En kan finne Molde bys historie som er et verk i 4 bind. Det femte bindet er under planlegging og skal omhandle fra 1964 og til nyere tid. Det første bindet omhandler de første fasene om dannelse av byfunksjoner i Romsdal. På 1600-tallet ble trelasthandelen sentrert i Molde og her var hollendere, skotter, irer, franskmenn og tyskere som handlet trelast. Molde får sine byprivilegier i 1742.

Molde bys historie finnes i 4 bind

Fra de andre kommunene kan en finne «Gamalt nytt fra Fræna». Dette er artikler som er samlet i årbøker. Alle årganger finnes på nett. Det er lett å søke opp tema og forfattere på søkesidene.

Fra Nesset finn en bokverket «Folkeliv og tradisjon frå Nesset». Dette er et folkeminnematriale som Ola Hola samlet inn og skrev ned fra 1920-årene til han døde i 1949.

Fra Rauma kommune er det bygdebøker og fra Aukra kommune finn en «Aukra gjennom tidene» som er et lokalhistorisk tidsskrift som er utgitt av Aukra sogenemnd. Fra Midsund kommune har biblioteket «Midsund Gard og slekt» og dette er i 3 bind.

Kilder: Abrahamsen, O. A. (1992). Molde Bys Historie III. Molde: Molde kommune og Dahl Libris.

Kulturvern i Molde kommune

Molde kommune har utarbeidet en plan for kulturminner. Planen blir lagt ut til høring i april 2019, og skal behandles av kommunestyret i juni 2019. Hensikten er å kartlegge og beskrive kulturminner og -miljø. Krigens kulturminner er et viktig område og det trekkes spesielt fram anlegget på Julsundet. Innenfor industrihistorien er det konfeksjon og skipsverft som blir framhevet. Det kan synes som om det legges opp til en åpen prosess med folkemøter hvor det er mulighet til å komme med innspill til planarbeidet og hvilke kulturminner det er viktig å registrere.

Hvis du har et arkiv fra en organisasjon eller lag som er av historisk interesse så er det mulighet for å spørre Romsdalsmuseet om arkivering.

I et samarbeid mellom Molde kommune og fylkeskommune vil en forsøke å ta vare og gjøre kjent helleristningene som er i nabolaget mitt på Bjørset i Molde. Det er blant annet blitt bygd en trapp opp til steinene. Steinene ble funne på 1930-tallet og en tror helleristningene har en svært høy alder. Helleristningene er ikke så lette å se uten maling. Se bildene under med og uten markering av farger.

Bilde til venstre uten markering og til høyre med farge

Kilder: Meese, J. 2019. Personlig samtale med kultursjef i Molde kommune.

Molde by

Molde er kjent for jazz og fotball og det er her fylkesadministrasjonen til Møre og Romsdal fylke holder til. Antall innbyggere er rundt 26 000. Mot vest ligger Aukra kommune og mot nord ligger Fræna og Gjemnes og mot øst ligger Nesset kommune. Sør for Moldefjorden ligger Vestnes. Fra 2020 blir Midsund, Nesset og Molde ei storkommune og da blir det Norges nest lengste kommune. Navnet Molde kommer fra mold og det norrøne gårdsnavnet var Moldar. Kjente bysnavn er Alexander Kielland som var amtmann, og Bjørnstjerne Bjørnson gikk på gymnaset i byen.

Molde før bombinga i april 1940

Byen ble bombet i april 1940. Kongen og kronprinsen var i Molde samtidig med gullbeholdningen til Norges Bank før gullet ble lastet ombord i HMS Glasgow og frakta nordover. Bildet under viser Kongen og kronprinsen når de ser utover byen i det Molde blir bombet.

Kong Haakon og kronprins Olav i Molde

Her kan du lese mer om gulltransporten – og om boka du kan få kjøpt via Romsdal sogelag.

https://www.romsdal-sogelag.no/boker/gulltransporten–dramaet-dag-for-dag/17

Romsdal sogelag

Medlemstallet til Romsdal sogelag er rundt 930 medlemmer, og det er 5 % lavere enn året før. Kjønnsfordelinga er 35 % kvinner og 65 % menn. Laget rapporterer om naturlig frafall, og at de må arbeide med rekruttering for å holde en stabil medlemsmasse. De har bla en Facebook – side. Den syns jeg er fin med mange bilder og viser godt aktiviteten i sogelaget. I tillegg gir de medlemmene vervepremie. Jeg ble medlem nå i februar og fikk tre årsskrifter for de siste åra pluss en ekstrabok om hybellivet i Molde i 50-åra. Sogelaget har også en nettside (www.romsdal-sogelag.no).

Laget har årlig en medlemstur og i 2018 besøkte de alle kirkene på sørsida av Romsdalsfjorden. Dette var populært for turen var fulltegna. Tidligere var lokalhistoriekvelder populære, noe nedgang i besøk i senere tid.

I 2021 er Romsdal sogelag 100 år og laget har planer om å gi ut to jubileumsbøker «Molde byleksikon» og «Kyrkjebok for Romsdal».

Kilder: Austigard B. (2019). Personlig samtale med leder i Romsdal sogelag.