Kvardagsobjekt

Eg har gått vekk ifrå å teikne elefantar, sidan eg ikkje har ein å studere i hagen… Eg vil fokusere på kvardagsobjekt; alt eg omgir meg med til dagleg. Det vil verte nødvendig med ei klarare avgrensing etterkvart. Enn så lenge tenkjer eg å vere open for å teikne alle slags objekt, frå kleklemmer til kjøkenstolar.

Blindteikning er kjekt og ufarleg (teikne ved å kun sjå på objektet, ikkje på blyanten og papiret). Og god trening av høgresida av hjerna.

Hit eit steg, og dit eit steg

Eg teiknar, studerer og grublar. Det er vanskeleg og utfordrande å skulle drive seg sjølv framover!! Men eg har for tida god hjelp frå Bert Dodson, gjennom boka hans «Keys to drawing». Eg kjenner at eg verkeleg trur på det han vil fortelle meg. Noko av det kjenner eg igjen frå kurset eg var på i Oslo, og som såleis vert ei stadfesting for meg om at «dette er bra». Noko viser direkte link til Betty Edwards, og viktigheita av å SJÅ og å bruke høgresida av hjerna. Andre ting er heilt nytt for meg, og eg får fleire aha-opplevingar! Eg trur kanskje det som inspirerer meg aller mest, er at han er opppteken av «restatement», istadenfor å viske ut. Han seier at ei teikning med fleire strekar, berre gir meir liv til den. For meg er det absoluttt med på å ufarleggjere teikninga, at alle strekar er bra strekar!

Teiknekurs

For to veker sidan, var eg på teiknekurs ved Nydalen Kunstskole i Oslo. Dette kurset var eigentleg heilt perfekt for meg, og overgjekk forventningane mine! Det handla stort sett om ufarlegggjering av teikning, og korleis kome igong. Altså, heilt midt i blinken for meg! Eg har teke med meg mange tips og triks. Det viktigaste kanskje det som kursleiaren kalla for «kafèteikning»: kombinasjon av blindteikning og rask skisse, av det eg ser framfor meg. Ikkje løfte blyanten frå arket, og ikkje viske ut. Fantastisk befriande effekt for meg å ikkje skulle viske!

No på torsdag var eg på eit kort croquis-kurs ved KHÅK Kunsthall i Ålesund. Dette var lærerikt på mange måtar, men det var litt meir «skummelt». Sjølv om det var lagt opp som begynnarkurs, og at ein ikkje trengte forkunnskap, er eg glad for at eg kunne litt frå før. Synast ikkje det hjalp å kome over sperra, men eg har tatt med meg fleire tips.

Elefantar?

Eg får hjartebank av elefantar. Dei er så vanvittig majestetiske og flotte! Og samstundes har dei fantastiske eigenskapar. Dei fascinerer meg voldsomt. Eg har tenkt at kanskje det kan hjelpe meg over denne enorme «kneika» det er å skulle begynne  teikne, å nettopp teikne elefantar?

Teikning

Eg har bestemt meg for teikning som tema i bacheloroppgåva mi. Ikkje fordi eg er god til det, men tvert om: eg KAN IKKJE å teikne. Eg har totalt teiknesperre! Problemstillinga mi er foreløbig veldig vid, men den fungerer som ei å arbeide etter: Korleis kan eg kome over teiknesperra?