Lokal historie ved Nesttun bibliotek -det mest sentrale;

 • Jakob T. Larsen, Fana Bygdebok 1: Fra de eldste tider til 1665, Bergen 1980
 • John Ragnar Myking, Fana Bygdebok 2: Bønder nær byen 1665-1870, Bergen 1990
 • Karl Egil Johansen, Fana Bygdebok 3: Fanabu og bymann 1870-1972, Bergen 1993 
 • Jakob T. Larsen, Fana Bygdebok 4: Gards og ættesoge, Bergen 2001
 • Stein Towsen/Harald Garmannslund, Fana-slik det en gang var, Bergen 2002
 • Per Ivar Rotvoll Tautra, Fremskrittet som åpnet bygdene: Nesttun-Osbanen: en attraksjon som ble borte, Norsk jernbaneklubb, 1996 
 • Dagfinn Eckhoff, Nesttun i historisk perspektiv, Selberg Arkitektkontor i samråd med byantikvaren og plankontoret, 2003 
 • Nils Carl Aspenberg, Glemte spor : boken om sidebanenes tragiske liv,Baneforlaget, 1994 
 • Fana Historielag, Årsskrift– fra 1996 og hvert år fremover 
 • Kjell Thomsen, Minner fra Fana, Bergen 2006
 • Tormod Valaker Fana Idrettslag –  på lag i 90 år, Bergen 2010

Sentrale arkivinstitusjoner i Hordaland 

Hva er kommunale arkiver?

Kommunen lager og får dokumenter som blir arkivmateriale. Dette kan være for eksempel saksdokumenter på papir eller innhold i databaser, sider på nettet eller sosiale medier, datafiler, e-postinnhold, SMSer for å nevne noe. Saker som dokumenterer dine rettigheter skal hovedsakelig oppbevares lenge. Arkiver med historisk, kulturhistorisk eller forskningsmessig verdi skal dokumenteres for alltid

Hvilke arkiverer kommunen?

Alt som omhandler skole, barnevern, sosial-, helse- og omsorgstjenester skal kommunen ta vare på. Arkivene skal fremvise håndtering av saker, oppfølgingen man fikk i grunnskolen, og om syke og pleietrengende blir ivaretatt etter forskriftene. I tillegg skal arkivene kunne dokumentere mer fastsatte saker som for eksempel eiendomsgrenser, byggesaker, lokalt næringsliv, kommunens pengebruk, samt forenings- og kulturliv.

Hvorfor lagre informasjon?

Arkivene skal sikre våre rettigheter i samfunnet. Om man er uheldig og mister eller ødelegger viktige papirer -har vi heldigvis tryggheten på at de fremdeles finnes. De ligger nemlig i kommunens arkiver. Papirer som omhandler hvor stor tomten du har, vedtak om sykehjemsplass, om barnet ditt har fått den tilretteleggingen han/hun har krav på, om vaksinasjonsprogrammet er fulgt er det fint at ligger et sikkert sted om ulykken er yte. Tilgjengelige og oversiktlige arkiver styrker offentligheten og våre muligheter til å få innsyn i ulik informasjonen.


FANA HISTORIELAG


Fana Historielag ble stiftet i 1996 arbeider for å ta vare på lokalhistorien.  Historielaget arrangerer fellesturer og historiske vandringer for medlemmer, holder medlemsmøter og foredrag,  registrerer kilder, har innsamling av bilder og det arrangeres dugnader.  I tillegg gir de også ut et årsskrift.

Det er ca 100 medlemmer i historielaget for tiden. For å bli med kan man fylle inn et elektronisk skjema eller ta kontakt på mail.

Fana historielag skriver selv om deres formål;

FORMÅL

Fana Historielag er et partipolitisk nøytralt lag som skal fremme interesse for og kunnskap om historie, tradisjon og kulturminner i området som var Fana Herad frem til 1955.

Laget skal:

– Samle, arkivere og verne materiale som kan ha historisk interesse, og bidra til å gjøre dette tilgjengelig for allmennheten.

– Arbeide for å verne kulturminner i gamle Fana Herad

– Fremme interesse for lokal historie.

– Arrangere møter, turer og kurs.

– Ha kontakt og samarbeide med andre lag og organisasjoner, forskningsinstitusjoner og offentlige forvaltningsorgan i saker som sammenfaller med lagets formål.

– Fremme kunnskap om forfedre og slektsgransking.

– Utgi årsskrift– Være medlem av Hordaland Sogelag og Landslaget for lokalhistorie

Nesttun- mitt lokalsamfunn

Nesttun ligger ca 10 km sør for Bergen, i bydelen Fana. I dag er den stoppested for bybanen, men tidligere var Nesttun det ene endestoppet for Osbanen. Nesttun var også en viktig stasjon på jernbanen mellom Voss og Bergen i perioden mellom 1883 og 1964. Ulrikstunnelen ble åpnet i 1964 og gjorde slutt på Nesttuns tid som transportmessig knutepunkk. 

Tidligere var Nesttun kommunesenteret i Fana kommune, men fra 1972 ble den innlemmet i Bergen. Arealmessig er Fana i dag den klart største bydelen i Bergen kommune, og bestod i 2015 av 41 584 innbyggere. Nesttun er fremdeles “hovedstaden” i Fana.