Ressurskartlegging bydel St. Hanshaugen

I dette innlegget vil eg legge fram ei kortfatta ressurskartlegging. Kva kjelder har eg tilgjengeleg som kan nyttast til å gje utfyllande skildringar av bydel St. Hanshaugen.

Bibliotek

Deichmann hovedbibliotek (St. Hanshaugen)

Søket i «St. Hanshaugen» i deira database gav følgjande treff:

8 resultater:

  • St. Hanshaugen Ullevål: Striftog i bydelens nedre del (Eva Ramm)
  • Poplene på St. Hanshaugen (Bjørg Vik)
  • Elsi Lund-Triologien (Bjørg Vik)
  • St. Hanshaugen og omegn (Ole Martin Overn)
  • Små nøkler, store rom (Bjørg Vik)
  • Rundt Egebergløkken (Eva Ramm)
  • Trefoldighetskirkens 70-års jubileum: kirken og omegn i 70 år i tekst og billeder
    (Ole Martin Overn)

Bildebase ved Deichman bibliotek:
http://bildebaser.deichman.no/items/browse?collection=9


Oria

151 treff:

2. Bilete (funn i Dechmanns database)

Biblioteket på Bymuseet

Biblioteket opplyser på sine sider at dei har ei samling av Oslohistorie; byutvikling, innbyggernes liv livsvillkår, innvandring, bykultur og teaterhistorie.

Nasjonalbiblioteket

Eit søk i Nasjonalbiblotekets datgabase gav eit betydeleg større treff enn dei overnevnte databasene. Av desse treffa var 7 964 bøker, 125 745 aviser og 180 bilete. 1 553 var treff i tidsskrift.

Digitalt museum med bilete frå St.Hanshaugen

St. Hanshaugen Historielag

St. Hanshaugen har sitt eige historielag. Dette vart stifta i 2015. Lokallaget har følgjande formål:

formål er å fremme interessen for og øke kunnskapen om bydelens historie, samt bidra til vern av bydelens kulturminner

Historielagets vedtekter vart fastsatt i 2015. I vedtektene finn du blant anna informasjon om formål, informasjon om medlemskap og styresjamansetning. I vedtektene står det også at historielaget bør vera tilknytt Landslaget for Lokalhistorie via Fellesrådet for Historielagene i Oslo.

På nettsidene står det vidare opplyst at det er interessegrupper som arbeider med ulike innsatsområde. Døme på dette er:
Jubileum Ila skole, Bergfjerdingen, Spesialskolene og Valle-løkken.

Arkiv

I Oslo kommune er det fleire arkiv:

Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo
Riksarkivet arkiverer frå sentrale statlege organ
Statsarkivet arkiverer fra regionale og lokale statlege arkiver i Oslo, Akershus og Østfold. I tillegg har dei også privatarkiver.Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *