Ressurskartlegging av lokalsamfunnet Tretten

Bibliotek

Øyer kommune har sitt folkebibliotek i Øyer. oyer.folkebibl@oyer.kommune.no  Facebook

I bibliotekets avdeling Lokal samling kan man finne over 600 forskjellige bøker om bl.a. lokale mattradisjoner, idrett, krigshistorie, seterdrift, skole, kirke, årbøkene I gamle fotefar, kirkebøker, tingbøker, samt en rekke lokalbiografiske bøker.

Biblioteket bruker søkerplattformen BIBLIOFIL, som gir informasjon om tilgjengelighet, utgivelse, forfatter, emne og tema for boka, i tillegg ligger det der informasjon om hvem som har lånt, eller låner boka pr.dags dato. På bibliotekets hjemmeside kan man logge seg inn med brukernavn/passord oyer.folkebibl.no
På denne linken finner man Mappa mi hvor man kan administrere sine lån selv. Bøker kan bestilles fra Øyer folkebibliotek eller andre bibliotek og hentes på Øyer eller Tretten i åpningstiden. Om du søker med søkeordet Marcello Haugen i søkerfeltet i Mappa mi og bibliotekaren skriver inn det samme i BIBLIOFIL vil mengden av informasjon naturlig nok være forskjellig. Som bruker får jeg informasjon om forfatter, emne, utgivelse og tilgjengelighet – som er det man som bruker trenger.

Øyer og Tretten historielag

 «Øyer og Tretten historielag har til formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for Øyer og Trettens historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene. Laget ble stiftet i 1962. Siden 1988 har laget hvert år utgitt heftet «I gamle fotefar». Mange av heftene er fortsatt å få. Andre utgivelser omfatter blant annet kirkebøkene for Øyer fra 1671 til 1898, i alt 8 bind, Tingbøker 1705-1744 (to bind).» https://www.oyerogtrettenhistorielag.no/

Historielagets hjemmeside gir god informasjon og innblikk i et lag med mange forskjellige arrangement og aktiviteter. Foredrag, lysbildeframvisninger, fotoutstillinger, bokbad, vandringer og lengre turer er noen av aktivitetene man kan lese om.  Laget har her lagt ut en ordsky som viser lagets mest brukte søkeord, en artig måte å for å vise aktiviteten på hjemmesiden til laget. Der finner man også fanen; Bli medlem. Årsmedlemskapet koster 300,- kroner pr. år. Man kan enkelt bli medlem på er å overføre beløpet til lagets bankkonto 2002.20.00595, eller vippse til 12957.

Alternativt kan du sende en henvendelse til: kasserer@oyerogtrettenhistorielag.no

Nye medlemmer rekrutteres når laget har stands ved Stavsmartn, julemarked eller andre tilstelninger i lokalmiljøet der de er synlige og kommer i kontakt med folk. De håper også at historielagets hjemmeside og facebookside, der de markedsfører blant annet aktiviteter og informasjon, skal gi interesse for å bli med i historielaget.
Det er svært god kjønnsfordeling i laget, men aldersgjennomsnittet er relativt høyt med ingen under 50 år i styrer og komiteer.

Det blir årlig skrevet «I gamle fotefar» som gis ut til Stavsmartn, årboka selges også i lokale dagligvarebutikker, bokhandlere på Lillehammer, julemesser osv.  Laget jobber for tiden med ei seterbok som vil inneholde omtale om alle setrer, setergrender og setertradisjoner i kommunen. Dette er et stort prosjekt og mange er engasjert i arbeidet. Historielaget har tilsynet med krigsminnemerkene i bygda og i de siste årene har en delegasjon fra den russiske ambassaden i Oslo besøkt minnemerket til den russiske krigsfangen som ble skutt av tyskerne ved «Korsen» nedenfor Nermo mølle 1. mai. Så også i år. Historielaget, som fikk satt opp og har ansvaret for minnesmerket, deltar ved markeringen. De har ellers jevnlige styremøter og er tilgjengelig etter avtale.

Historielagets første vårtur går til Musdal, som ligger på vestsiden av Lågen, oppover mot Gausdal.  I begynnelsen av 1900-tallet skjedde det store endringer i den øvre delen av Musdal, også kalt Galtrudbygda siden de fleste av gardene hadde Galterud i navnet. I 1899 kjøpte Christian Winge to Galtrudgarder og bygde Winge sanatorium, senere Winge turisthotell, og forretningsmannen Oluf C Wulfsberg kjøpte i 1917 opp mange eiendommer og etablerte Optun gård og pensjonat.

Arkiv

Historielaget har egne lokaler på Tretten samfunnshus der de har en mulighet for lagring av historiske bilder, bøker og annen dokumentasjon.  Opplandsarkivet på Maihaugen har også sitt arkiv med historisk materiale fra bygda. Historielaget er eier av stabburet ved Øyer Ungdomsskole der det er lagret endel gamle redskap og bruksting. I tillegg har historielaget ei gammel løe ved U-skolen, samt at de er eier av kvernhuset ved Moksa. 

Kulturvern

Kommuneplan med tilhørende planer for samfunnsdel. Kommuneplanen samfunnsdel: kulturarv, ressursforvaltning og miljø:

«Øyer kommune har et areal på 640 km2, av dette er ca. 2/3 fjellareal. Øyerfjellet er kjent for sine vidder, flott turterreng og gode jakt- og fiskemuligheter. Det er fortsatt aktiv seterdrift i Øyerfjellet. Øyer kommune er en utpreget reiselivs- og landbrukskommune, og i denne grenseoppgangen ligger det både muligheter og utfordringer. Øyer kommune skal ta godt vare på de naturressursene vi rår over, samtidig som vi skal legge til rette for hensiktsmessig utvikling; både innad i kommunen og utad mot storsamfunnet.»

https://www.oyer.kommune.no/kommuneplan-med-tilhoerende-planer.433281.no.html

Kommuneplan med tilhørende planer for kultur og fritid 2016- 2025:

«Både den fjerne og den nære historien danner bakteppet for det som er Øyer, og hvordan vi som samfunn formidler den historien til besøkende og nye innbyggere kan være utslagsgivende for samfunnsnyttig vekst.»

https://www.oyer.kommune.no/kommunedelplan-kultur-og-fritid-2016-2025.433284.no.html

Dette vitner om en kommune som er bevisst i sitt arbeid både som formidler og bevarer av bygdas lokalhistorie.

En spesiell takk til historielaget og biblioteket for svært god hjelp i mitt arbeid med denne bloggen, det har vært et spennende og lærerrikt samarbeid for meg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *